Info - AutoRijschool Wil Hondong

Ga naar de inhoud

Gezondheidsverklaring & keuring.
 
Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen.
Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.
Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op.
Kijk voor meer informatie eens op Mag ik rijden als.... Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid.
Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring).
U koopt een Gezondheidsverklaring op Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR.
Via het keuzemenu leest u welke Gezondheidsverklaring op u van toepassing is en welke stappen daar bij horen.

Het Theorie-Examen.
 
Vanaf 1 november bestaat het auto theorie-examen niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Kandidaten slagen alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen. Hiermee toetst het CBR nog beter of kandidaten de cruciale onderdelen, zoals voorrangsregels, beheersen.
Daarnaast krijgen kandidaten vanaf november andere feedback met een vernieuwd uitslagformulier. Daarop staat een heldere uitleg over alle examenonderwerpen en hoe goed de kandidaat deze beheerst.
Hiermee kan de kandidaat zich beter voorbereiden op de praktijklessen of het herexamen. Kandidaten krijgen na afloop van het examen de fout beantwoorde vragen niet meer te zien, omdat we hebben gemerkt dat dit kandidaten onvoldoende helpt. De inhoud van het examen blijft hetzelfde, net als het totale aantal examenvragen.
Om te slagen mag men van de 40 theorievragen er maximaal 5 fout hebben.
Deze theorievragen bestaan uit 30 vragen over de Kennis en 10 vragen over verkeersinzicht.
Hiernaast worden er 25 vragen gesteld over gevaarherkenning, hier mag men 12 fouten in maken.
Vaardigheden die bij het theorie-examen getest kunnen worden zijn tekens en verkeersborden (verkeersregels), wat verstandig en veilig is om te doen in een bepaalde situatie (verkeersinzicht) en het kiezen uit drie mogelijkheden (remmen, gas los of niets) in een gevaarlijke verkeerssituatie (gevaarherkenning).

De Tussentijdse Toets (TTT).
 
De tussentijdse toets (TTT) is een Rij-test die verloopt als een echt examen.
Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen, het kan de leerling helpen om eventuele nervositeiten en spanningen weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt de rijvaardigheid.
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.
Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. De TTT duurt even lang als een rijexamen. Als de leerling de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto voldoende uitvoert, krijgt hij vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. Aan de hand van een toets- formulier ziet de leerling precies waaraan hij nog moet werken. Samen met de rijinstructeur kan hij dan gericht de rijopleiding afronden.
 
Het Rijexamen.

Een rijexamen is een examen om de rijvaardigheid te testen van een aankomende verkeersdeelnemer. Wanneer het rijexamen positief uitvalt kan een bewijs van rijvaardigheid worden verkregen.
Daarmee -en met een medische verklaring van geschiktheid- kan op het gemeentehuis een rijbewijs worden aangevraagd. Een examen wordt afgenomen door een examinator.
In Nederland neemt de zelfstandige stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het theorie-examen en het praktijkrijexamen af. Het CBR geeft géén papieren rijvaardigheidsbewijzen af aan kandidaten die slagen voor het praktijkexamen. Deze worden digitaal doorgestuurd naar de gemeente waar de kandidaat staat ingeschreven. De kandidaat kan hier, na het overleggen van zijn legitimatiebewijs en een recente goedgekeurde pasfoto, zijn rijbewijs aanvragen. Enkele dagen later kan het rijbewijs worden opgehaald.
Vanaf 2008 wordt in het rijexamen meer nadruk gelegd op gevaarherkenning, zelfstandigheid, en milieubewust rijden. Hiermee hoopt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het aantal ongelukken onder jonge bestuurders te verlagen. In de eerste vijf jaar na hun rijexamen lopen deze automobilisten vier keer zoveel kans op een ongeluk dan meer ervaren rijbewijsbezitters.

Update van het autopraktijkexamen 2019.

De update van het autopraktijkexamen gaat in op 25 maart. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel zelfstandig route rijden.                                       
Het rijden naar een oriëntatiepunt (aangegeven plek) vervalt. De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.
Bij de bijzondere verrichtingen maakt de stopopdracht plaats voor recht achteruit rijden. Daarnaast wordt de opdrachtgeving  voor de bijzondere verrichtingen preciezer.
De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak.
Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef.
Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.
Recht achteruit rijden en de ‘bocht achteruit’ toetsen we vanaf 1 juni in het praktijkexamen en de tussentijdse toets.
Verder wordt de situatiebevraging geschrapt. Die blijft wél gehandhaafd bij de tussentijdse toets.

Interessante Internet-links.
http://www.autorij-instructie.nl
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer
http://www.snelslagen.nl
Vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen
Door 2toDrive kun jij nu al vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen.
Vanaf je 17e mag je het praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs B.
Tot je 18e mag je rijden onder begeleiding van een coach.
Meedoen.
Als je meedoet aan 2toDrive, heb je een Begeleiderspas nodig.
Deze pas mag je aanvragen vanaf 16,5 jaar.
Je coaches melden zich eerst aan. Dat kan via deze pagina.
Zodra al je coaches zich aangemeld hebben kun jij daarna de begeleiderspas aanvragen.
NOTE:
Voor het aanmelden maak je gebruik van DigiD.
Er zijn kosten voor de aanvraag van de pas  
Deze kosten dienen via iDEAL betaald te worden bij het aanvragen van de begeleiderspas.

U rijschool voor :  Juiste prijzen Correctheid Duidelijke afspraken Snel behalen van U rijbewijs Met 16,5 jaar starten met rijlessen

Terug naar de inhoud