Info - AutoRijschool Wil Hondong

Ga naar de inhoud

Gezondheidsverklaring & keuring

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen.
Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.
Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt?
Dan mag u niet altijd de weg op.
Kijk voor meer informatie eens op Mag ik rijden als.... Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid.
Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring).
U koopt een Gezondheidsverklaring op Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR.
Via het keuzemenu leest u welke Gezondheidsverklaring op u van toepassing is en welke stappen daar bij horen.


Het Theorie-Examen.

Vanaf 1 maart 2009 bestaat het theorie-examen uit drie onderdelen.
Om te slagen mag men van de 40 theorievragen er maximaal 5 fout hebben.
Deze theorievragen bestaan uit 30 vragen over de verkeersregels en 10 vragen over verkeersinzicht.
Hiernaast worden er 25 vragen gesteld over gevaarherkenning, hier mag men 12 fouten in maken.
Vaardigheden die bij het theorie-examen getest kunnen worden zijn tekens en verkeersborden (verkeersregels), wat verstandig en veilig is om te doen in een bepaalde situatie (verkeersinzicht) en het kiezen uit drie mogelijkheden (remmen, gas los of niets) in een gevaarlijke verkeerssituatie (gevaarherkenning).

De Tussentijdse Toets (TTT).

De tussentijdse toets (TTT) is een Rij-test die verloopt als een echt examen.
Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen, het kan de leerling helpen om eventuele nervositeiten en spanningen weg te nemen.
Een examinator van het CBR beoordeelt de rijvaardigheid.
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.
Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. De TTT duurt even lang als een rijexamen.
Als de leerling de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto voldoende uitvoert, krijgt hij vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.
Aan de hand van een toets- formulier ziet de leerling precies waaraan hij nog moet werken.
Samen met de rijinstructeur kan hij dan gericht de rijopleiding afronden.   

Het Rijexamen.

Een rijexamen is een examen om de rijvaardigheid te testen van een aankomende verkeersdeelnemer.
Wanneer het rijexamen positief uitvalt kan een bewijs van rijvaardigheid worden verkregen.
Daarmee -en met een medische verklaring van geschiktheid- kan op het gemeentehuis een rijbewijs worden aangevraagd.
Een examen wordt afgenomen door een examinator.
In Nederland neemt de zelfstandige stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het theorie-examen en het praktijkrijexamen af.
Het CBR geeft géén papieren rijvaardigheidsbewijzen af aan kandidaten die slagen voor het praktijkexamen.
Deze worden digitaal doorgestuurd naar de gemeente waar de kandidaat staat ingeschreven.
De kandidaat kan hier, na het overleggen van zijn legitimatiebewijs en een recente goedgekeurde pasfoto, zijn rijbewijs aanvragen.
Enkele dagen later kan het rijbewijs worden opgehaald.
Vanaf 2008 wordt in het rijexamen meer nadruk gelegd op gevaarherkenning, zelfstandigheid, en milieubewust rijden.
Hiermee hoopt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het aantal ongelukken onder jonge bestuurders te verlagen.
In de eerste vijf jaar na hun rijexamen lopen deze automobilisten vier keer zoveel kans op een ongeluk dan meer ervaren rijbewijsbezitters.

Interessante Internet-links:Vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen
Door 2toDrive kun jij nu al vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen.
Vanaf je 17e mag je het praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs B.
Tot je 18e mag je rijden onder begeleiding van een coach.

Meedoen ?

Als je meedoet aan 2toDrive, heb je een Begeleiderspas nodig.
Deze pas mag je aanvragen vanaf 16,5 jaar.
Je coaches melden zich eerst aan. Dat kan via deze pagina.
Zodra al je coaches zich aangemeld hebben kun jij daarna de begeleiderspas aanvragen.

NOTE:

Voor het aanmelden maak je gebruik van DigiD.
Er zijn kosten voor de aanvraag van de pas  
Deze kosten dienen via iDEAL betaald te worden bij het aanvragen van de begeleiderspas.

U rijschool voor :  Juiste prijzen Correctheid Duidelijke afspraken Snel behalen van U rijbewijs Met 16,5 jaar starten met rijlessen

Terug naar de inhoud